به وسعت دریا

                           

پسر رو قدر مادر دان که دایم
کشد رنج پسر بیچاره مادر

برو بیش از پدر خواهش که خواهد
تو را بیش از پدر بیچاره مادر

زجان محبوب تر دارش که دارد
زجان محبوب تر بیچاره مادر

از این پهلو به آن پهلو نغلتد
شب از بیم خطر بیچاره مادر

نگهداری کند نه ماه و نه روز
تو را چون جان به بر بیچاره مادر

به وقت زادن تو مرگ خود را
بگیرد در نظر بیچاره مادر

بشوید کهنه و آراید او را
چو کمتر کارگر بیچاره مادر

تموز و دی تو را ساعت به ساعت
نماید خشک و تر بیچاره مادر

اگر یک عطسه آید از دماغت
پرد هوشش زسر بیچاره مادر

اگر یک سرفه بی جا نمایی
خورد خون جگر بیچاره مادر

برای این که شب راحت  بخوابی
نخوابد تا سحر بیچاره مادر

دو سال از گریه روز و شب تو
نداند خواب و خور بیچاره مادر

چو دندان آوری رنجور گردی
کشد رنج دگر بیچاره مادر

سپس چون پا گرفتی ، تا نیافتی
خورد غم بیشتر بیچاره مادر

تو تا یک مختصر جانی بگیری
کند جان مختصر بیچاره مادر

به مکتب چون روی تا  باز گردی
بود چشمش به در بیچاره مادر

وگر یک ربع ساعت دیر آیی
شود از خود به در  بیچاره مادر

نبیند  هیچکس  زحمت به دنیا
ز مادر بیشتر بیچاره مادر

تمام حا صلش از زحمت این است
که دارد یک پسر بیچاره مادر....♡

 

                   

     مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم توست  
    گوئي   سرم    هنوز   به  بالين  نرم توست
       مادرحيات با تو بهشت است و خرّم  است    
   ور  بي  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است
        ما را عواطف اين همه  از شير  مادر  است     
 اين رقّتي كه دردل وشوري كه درسراست
      اغلب  كسان  كه پرده حــــرمت دريده اند     
     در    كودكي    محبّت    مــــادر     نديده اند
     امروز   هستيم   به  اميد  دعـــــاي توست    
    فردا كليد باغ بهشتم رضاي توست.....♡

 

                   

ای کاش از همان اول میدانستم که دنیا ارزش پای کوبیدن به شکت را نداشت.

مرا ببخش مادرم.......]

   


مادر قسم به تو که تویی نور کردگار
یزدان تو را ز نور وفا آفریده است
نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام
جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است

 
مادر تنها کسیه که میتونی براش ناز کنی، سرش داد و بیداد راه بندازی، باهاش قهر کنی!!! اما با اینکه تو مقصر 
بودی بازم با یه بشقاب غذا، با لبخند میاد و میگه: با من قهری با غذا که قهر نیستی...
 
سلامتی همه مادرا....

 

 
                                                                                 
 
امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم.
این اشک های من از سردلتنگی است.
دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت.
کاش بودی...
امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم.
می دانم جای تو خوب است.
وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند.
آخر میدانم که بهشت زیر پای توست....
کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.
خدایا کاش فقط یک بار دیگر.
آغوشش را داشتم.

Image result for ‫عکس نوشته در مورد مادر‬‎

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کردند !
به سلامتی مادرها …

******

 

چشم من بیا من رو یاری بکن...
گونه‌هام خشکیده شد کاری بکن...
غیر گریه مگه کاری می‌شه کرد...
کاری از ما نمیاد زاری بکن...
اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد...
تا قیامت دل من گریه می‌خواد...
 .
 
 مادر.....گریه

زن ....جنس عجیبی ست!

 

 چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر...

 

 دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر...ا

 

 انگار درست شده تا...روی عشق را کم کند!

تعداد صفحات : 4
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد